Executive Management

Managing Director, CEO:

Yasuo Muraoka
(NSSMC)

 

Senior Vice Managing Director,

CFO: Zhang Dengfu
(CNT group Corporation)

 

 

Vice Managing Director (Sales

& Marketing): Tanaka Shogo

(Marubeni-Itochu Corporation)

 

Vice Managing Director

(Production): Jyunichi Morikawa
(NSSMC) 

 

Vice Managing Director

(Adminstration): Li Hongmei
(GIDC Corporation)

 

Asst.CFO: Feng yaofei

(GZLIT corporation)

 

 

General Manager

(Production): Zhang Xueyi

General Manager

(Sales): Li Guoxiong